ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Αλαμινού συμμετέχει στον διαγωνισμό μαθητικού ραδιοφώνου "Κάν'το ν'ακουστεί" με δύο ραδιοφωνικά μηνύματα:

1. "Το γλωσσάρι του Facebook" - επεξήγηση, με σκωπτική διάθεση, της ορολογίας που εισήγαγε το Facebook στις ζωές μας.

2. "Έξυπνη χρήση" - Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης; Ο κος Κριτικίδης φιλοξενείται στο δελτίο ειδήσεων και απαντά στο κρίσιμο ερώτημα