ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο κώδικας καλής συμπεριφοράς συγκροτήθηκε σε συνεργασία δασκάλων-μαθητών και συναποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρία του μαθητικού συμβουλίου την 15η Σεπτεμβρίου, Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας. Μέσω του κώδικα καλής συμπεριφοράς φιλοδοξούμε να εγκαθιδρύσουμε ένα ευχάριστο και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για όλους όσους συμμετέχουν καθημερινά στις λειτουργίες του σχολείου μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δικαιώματα μαθητών Δικαιώματα δασκάλων
 • Να εκπαιδεύονται σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον
 • Να υποβοηθηθούν να ωριμάσουν και να αναπτύξουν όλες τους τις δυνατότητες
 • Να αντιμετωπίζονται ως προσωπικότητες με αξία
 • Να εισακούγονται οι απόψεις τους
 • Να τυγχάνουν εμπιστευτικότητας
 • Να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς φόβο
 • Να μην ανέχονται οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης 
 • Να διδάσκουν χωρίς εμπόδια
 • Να αντιμετωπίζονται με σεβασμό
 • Να επικοινωνούν ακώλυτα με τους γονείς
 • Να εκφράζουν απόψεις για το καλό των παιδιών βάσει της παιδαγωγικής τους κατάρτισης
 • Να τυγχάνουν στήριξης και συνεργασίας από τους μαθητές, τους γονείς, τους συναδέλφους
 • Να τυγχάνουν εμπιστευτικότητας 
Υποχρεώσεις μαθητών Υποχρεώσεις δασκάλων
 • Να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα μαθήματα
 • Να τηρούν τους κανόνες του σχολείου και τις οδηγίες των δασκάλων
 • Να προφυλάσσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα
 • Να διατηρούν την τάξη και το σχολείο καθαρό
 • Να μεριμνούν ώστε όλοι οι συμμαθητές τους συμμετέχουν στο παιχνίδι και σε άλλες δραστηριότητες ομαλά
 • Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό όλα τα μέλη του σχολείου (μαθητές, δασκάλους, προσωπικό)
 • Να μεριμνούν για την σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών
 • Να δημιουργούν ένα ευχάριστο και παιδαγωγικά άρτιο μαθησιακό περιβάλλον
 • Να είναι πιστοί και δίκαιοι στην εφαρμογή του κώδικα καλής συμπεριφοράς
 • Να ενημερώνουν τους μαθητές για τους κανόνες του σχολείου
 • Να επικοινωνούν τακτικά με τους γονείς των μαθητών για θέματα επίδοσης ή και συμπεριφοράς
ΚΑΝΟΝΕΣ
 Για τον εαυτό μου
 • Θα αναφέρω στον δάσκαλό μου κάθε θέμα που με απασχολεί.
 • Θα επιμελούμαι τον εαυτό μου.
 • Θα φροντίζω να φέρνω στο σχολείο υγιεινό πρόγευμα.
 • Θα διατηρώ σε καλή κατάσταση τα υπάρχοντά μου.
 • Θα προσέρχομαι εγκαίρως το πρωί στο σχολείο.
 • Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιωθώ στα μαθήματά μου.
 • Θα φέρνω στο σχολείο μόνο όσα αντικείμενα είναι αναγκαία για το μάθημα.
Για τους γύρω μου
 • Θα σέβομαι και θα μιλώ ευγενικά στους δασκάλους, στους συμμαθητές μου και στο προσωπικό του σχολείου.
 • Θα συμπεριφέρομαι σωστά μέσα στην τάξη σεβόμενος το γεγονός ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε.
 • Θα προσέχω την περιουσία του σχολείου, των δασκάλων και των συμμαθητών μου.
 • Θα συμπεριλαμβάνω όλα τα παιδιά στην παρέα μου. 
Για την ασφάλεια 
 • Δεν θα φεύγω έξω από το σχολείο
 • Θα παραμένω στον χώρο παιχνιδιού που ορίστηκε από τους δασκάλους 
 • Δεν θα παίζω επικίνδυνα παιχνίδια ή θα κινούμαι με τρόπους που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
Σε καμία περίπτωση δεν κτυπώ, βρίζω, κοροϊδεύω ή αποκλείω παιδί, δάσκαλο ή μέλος του προσωπικού του σχολείου!

 

Για την εγκαθίδρυση θετικών συμπεριφορών εφαρμόζουμε διάφορες στρατηγικές, αναλόγως της περίπτωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Άμεση θετική ενίσχυση επιθυμητών συμπεριφορών
 • Αγνόηση μικρών ανεπιθύμητων συμπεριφορών μέχρι να εξασθενίσουν
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη για τον καθορισμό ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων στόχων
 • Υπόδειξη θετικών προτύπων
 • Παροχή κινήτρων
 • Κατ’ ιδίαν συμβουλευτική στήριξη
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Αξιοποίηση του χιούμορ 

Σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα καλής συμπεριφοράς προβλέπονται, αναλόγως της περίπτωσης, τα εξής:

 • Κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον δάσκαλο
 • Σύγκληση του μαθητικού συμβουλίου για συζήτηση και καθορισμό επανορθωτικών πράξεων ή συνεπειών 
 • Επικοινωνία ή και συνάντηση με τους γονείς
 • Ενεργοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (βλ. εδώ)