ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Όραμα

Η γέννηση του Μαθητή, ο οποίος διακατέχεται από αθώα λαχτάρα για γνώση, συμμετέχει με αυτοπεποίθηση στους σημαντικούς διαλόγους της κοινωνίας κι εν τέλει χαίρεται τη ζωή. 

Στόχοι

  • Δημιουργία ευχάριστου, ανθρώπινου και δημοκρατικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
  • Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • Ουσιαστική αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων.
  • Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
  • Ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Αλαμινού (2017, Διεθνές Έτος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης).
  • Γνωρίζω, δεν ξεχνώ και διεκδικώ.

Ειδικότερα, μέσα από το ενιαίο σχέδιο βελτίωσης σχολικής μονάδας, οι υπό έμφαση στόχοι είναι οι εξής:

  • Βελτίωση γραπτού λόγου
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραμματισμού στα Μέσα